Veiledning fiberinstallasjon

Hvordan grave ned fiberrør?

For at du raskt og effektivt skal få installert fiberbredbånd fra HomeNet er det viktig at du tilrettelegger for dette på egen eiendom.

Se guiden under, eller last ned Hvordan grave ned fiberrør? i PDF-format

Her får du informasjon om hva du må gjøre frem til installasjon av fiber i din bolig. Vi graver fiberrør frem til din tomtegrense. Fiberrøret må graves ned fra tomtegrensen og inn til nærmeste husvegg. Den svarte fiberkabelen skal avsluttes ved husvegg. Montøren vil legge opp egen kabel fra dette punktet og inn i huset.

Dersom du ønsker fiberinntaket på andre siden av huset, kan vår montør feste fiberrøret langs ytterveggen til stedet der du ønsker inntaket. Montøren vil komme for å installere en hjemmesentral i din bolig, og vil da i samråd med deg avgjøre hvor hjemmesentralen skal plasseres.

Video

1.

Dette trenger du:

Spiss spade og en krafse eller rive.

Et oransje fiberrør er nå gravd frem til din tomtegrense.

egeninnsts1

2.

Start med å rulle ut det oransje fiberrøret omtrent der hvor du vil grave. Det skal graves fra der det oransje røret er gravd frem til tomtegrensen, og til et valgfritt sted på husveggen. Det skal være minst 1 meter rør til overs ved husveggen.

Pass på at røret ikke plasseres på et sted hvor det kan skades.

egeninnsts2

3.

Grav en grøft som er 20-30 cm dyp. Fiberrøret er kun 12 mm i omkrets, så grøfta trenger ikke å være bred. Fjern all stein fra grøftebunnen.

Merk:

Røret kan lede vann, derfor bør røret ligge høyere jo nærmere huset det kommer.

Det er viktig at det ikke blir knekk på røret. Grøften bør derfor ha en så rett linje som mulig. Plasser det oransje fiberrøret i grøften. Fyll grøften med samme masse som du gravde opp. Massen som ligger 10 cm rundt røret må være helt fri for stein. Bruk gjerne sand hvis du har.

egeninnsts3

4.

Vent med å dekke den siste meteren til etter at røret er trukket inn i boligen.

Frost kan skade fiberen, for å unngå fukt i røret må du tette toppen av røret med sterk pakketape eller lignende.

egeninnsts4

5.

Det er viktig å notere hvor fiberrøret er gravd ned.

Man er selv ansvarlig for skade på fiberrør på egen eiendom. Ved f.eks. salg eller rehabilitering av hage eller kloakk må du informere om hvor det ligger fiberrør.

egeninnsts5

Installasjon innendørs

Ved installasjon av fiber fra HomeNet blir det montert en liten fiberboks på veggen inne, derfra går det en kort fibersnor til en hjemmesentral. Vår entreprenør vil sammen med deg bli enig om hvor beste plassering av hjemmesentralen vil være og beste føringsvei for å komme dit.

Hjemmesentralen er selve «hjertet» i fibernettet ditt, det er til denne du må koble alt av utstyr som du skal ha på nett, f.eks. bredbåndsruter, PC-er, TV-dekodere osv. Vår entreprenør vil søke å plassere hjemmesentralen så nær TV-en i stua som mulig. Hjemmesentralen skal være tilkoblet strøm, dersom strømuttaket er mer enn 130 cm unna vil du trenge en skjøtekabel.

Interne datapunkt

Fiberleveranse fra oss inkludere alt til og med hjemmesentralen. Hvis du skal ha f.eks. TV i andre rom enn stua, må det legges nettverkskabel fra hjemmesentralen til rommet TV skal brukes i. Dette kan du gjøre selv, eller du kan kjøpe tjenesten direkte fra entreprenør som installerer fiber i boligen din.

Har du spørsmål til fiberleveransen kan du kontakte oss her eller på telefon 389 90 100.

Vi ønsker deg lykke til med installasjonen!