barn-i-sofa

Er du nettsmart?

Internett er en fantastisk kilde til uendelig informasjon og muligheter. Det er et utrolig kommunikasjonsverktøy som barn og voksne i alle aldre bruker. Reisen på nett kan være helt fantastisk, men det finnes dessverre også mange farer som kan unngås om barn og voksne tar forholdsregler.

Som internettbruker er det viktig å utvikle en kritisk medieforståelse og gode strategier som kan gi en bedre og tryggere digital hverdag. Dette er forholdsregel som bidrar til trygge nettopplevelser. For å kunne ta bevisste valg, som nettopp bidrar til trygge nettopplevelser – er det viktig at den digitale dømmekraften er på plass.

Digital dømmekraft handler i hovedsak om fornuftig atferd, men personvern og kildekritikk inngår også. Personvern= beskyttelse, og er en grunnleggende rettighet for alle. Det handler om at du skal kunne bestemme over opplysninger om deg selv.

Å være kildekritisk handler om god dømmekraft. Det er mye rart som ligger på nettet og det kan være vanskelig å skille gode kilder fra dårlige. Som en liten sjekk kan man spørre seg hvem, hvorfor og hvordan?

Hvem er egentlig kilden bak det du leser? Hvorfor er dette inholdet publisert? Det gjelder å granske kilder og bedømme troverdigheten av det du leser, altså bruke evnen til å utvise sunn kritisk sans til informasjon – klare å skille seriøse fra useriøse informasjonskilder.

Så, hva må du gjøre for å bli nettsmart? Bruke hodet – holde deg oppdatert om personvern, være kritisk og vise hensyn. God Tur – nettet gir deg uendelige muligheter.