800x500-mum-and-son-on-ipad

Forklar barna dine om bruken av internett

I en medieundersøkelse gjort av Bufdir (Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet), kommer det frem at bruken av internett og digitale kanaler øker blant barn og unge. Desto viktigere blir det at foreldre forklarer barna om internett og setter gode eksempler for bruken av internett i den digitale verden. Her er noen tips til hvordan å sikre trygg internettbruk for barna dine:

Følg med på barnets internettvaner

Skal du tilrettelegge for tryggere skjermtid, er du nødt til å følge med på hvordan barnet ditt bruker internett og hvilke digitale kanaler de er på.  En god start kan være å sjekke appene som finnes på barnas elektroniske duppeditter samt se på søkehistorikken i nettleseren. Spør gjerne barnet hvem de snakker med i de ulike kanalene og be dem vise deg. Test appene selv og les personvernreglene. Du kan blant annet sikre deg at nettleseren Google Chrome og YouTube brukeren er barnevennlig ved å skru på barnevennlig søk. Les mer om barnesikring på nett her.

Forklar barna hvorfor ting kan være farlig

Medietilsynets rapport om barn og medievaner viser at av barn i alderen 9-16 år, har 1 av 4 barn opplevd å bli mobbet eller behandlet dårlig av noen på nettet. Mens 2 av 10 barn har opplevd å bli lei seg fordi noen delte bilder av dem i sosiale medier. Det er derfor viktig å diskutere med barna om hva slags bilder som ikke er greit å dele i sosiale medier og hvorfor. Gjør også barna dine oppmerksom på at selv om deres brukerprofil er privat, har man fremdeles ikke full kontroll over hvem som ser bildene og hva de brukes til. Det aller viktigste er at du som foreldre har en kontinuerlig og åpen dialog om nettbruk med ditt barn. Bruk gjerne retningslinjene fra Redd Barna.

Hvis barnet ditt er eldre og bruker sosiale medier, kan dere gjennomgå innstillingene på de ulike kontoene sammen. Et tips er å ha privat konto som ikke er åpen for offentligheten. Det er også viktig å diskutere bildebruk og publisering av bilder. Selv om innhold på Snapchat forsvinner etter noen sekunder, kan det være at noen andre tar skjermbilde og beholder informasjonen. Det er viktig at barnet er klar over hva slags type implikasjoner deling av ulike bilder og informasjon kan ha for deres velvære eller fremtidig karriere.

Husk også at aldersgrensen for å bruke sosiale medier ofte er 13 år, selv om mange lar barna sine få lov til å bruke det før den tid. Snakk gjerne med andre foreldre om deres regler rundt bruk av sosiale medier for å hente inspirasjon. Da blir det også lettere å forsvare rammene du har satt rundt mediebruk, siden du også vet hva slags regler vennene til barnet ditt har. Sist men ikke minst, sørg for at barnet ditt kan komme til deg om de trenger hjelp til noe på nett eller det skulle oppstå en situasjon.

Husk også at aldersgrensen for å bruke sosiale medier ofte er 13 år, selv om mange lar barna sine få lov til å bruke det før den tid. Snakk gjerne med andre foreldre om deres regler rundt bruk av sosiale medier for å hente inspirasjon. Da blir det også lettere å forsvare rammene du har satt rundt mediebruk, siden du også vet hva slags regler vennene til barnet ditt har. Sist men ikke minst, sørg for at barnet ditt kan komme til deg om de trenger hjelp til noe på nett eller det skulle oppstå en situasjon.