Opplevd hastighet for fiberbredbånd fra HomeNet

Det er mange faktorer som påvirker opplevd hastighet på ditt bredbånd. Noen av disse kan du påvirke selv mens andre er det ikke mulig å kontrollere:

  • Trådløs dekning fra modem til telefon/nettbrett, flere enheter på samme bredbåndslinje eller en gammel datamaskin kan påvirke opplevd hastighet
  • Mange på nett samtidig i husstanden
  • Hvordan utstyret fysisk er satt opp, for eksempel hvis det er barrierer foran modemet
  • Periodevis høy trafikk på nettstedet som besøkes, tjenesten som benyttes eller i bredbåndsnettet generelt
  • Forhold av teknisk art i nettet kan føre til at det ikke alltid er mulig å levere helt opp til den maksimale hastigheten som er oppgitt for den valgte tjenesten. HomeNet tar ikke ansvar for hastighetsbegrensninger som er forårsaket av omstendigheter eller forhold utenfor HomeNets kontroll. Overføringshastighet utenfor HomeNets nett og videre ut på internett er utenfor HomeNets kontroll, og det må påregnes lavere hastighet. For eksempel vil besøk på nettsteder med mye trafikk kunne begrense hastigheten

Generelt for alle hastigheter og i forbindelse med hastighetstester vil man kunne oppleve usikkerhet som vil kunne påvirke resultatene negativt med omtrent 5 % av bredbåndslinjens maksimale angitte hastighet. Videre går omtrent 5 % av en fiberlinjes kapasitet vekk for å få den til å fungere. Dermed vil den maksimale opplevde hastighet reduseres med det samme.

I forbindelse med hastighetstester av abonnementer fra HomeNet henviser vi til homenet.no/hastighetstest.

Trafikkstyring

HomeNet skal sikre at trafikkstyringen i nettet oppfyller de krav som er fastsatt i Ekomloven med tilhørende forskrifter. For mer informasjon se homenet.no/trafikkstyring.

Kontakt kundeservice

Chat Utvid

Åpningstider

Ukedager: 09.00-21.00
Helg: 10.00-15.00

Chat

Du vil bli bedt om å logge inn på Min side for å chatte med oss.

Ønsker du å bli kunde?
Chat med oss her

Dersom du opplever feil med din internettlinje, anbefaler vi at du tar kontakt på telefon for raskest mulig hjelp. Utenfor våre åpningstider for telefon, er du selvsagt velkommen til å ta kontakt med oss på chat.

Telefon Utvid

Åpningstider

Mandag - fredag 08.00-21.00
Fakturahenvendelser:
Mandag - fredag 08.00-16.00

Kontakt oss

38 99 01 00
Kontaktskjema Utvid

Svartid er normalt innen 5 virkedager. Ønsker du raskere svar, kontakt oss på telefon eller chat.

Har vi tatt en avgjørelse som du mener er urettferdig eller rettstridig? Her kan du klage til oss