Klage til HomeNet

HomeNet jobber kontinuerlig for å skape gode kundeopplevelser. Har du til tross for dette, hatt en opplevelse som du er misfornøyd med – har vi tatt en avgjørelse som du mener er urettferdig eller rettstridig? Her kan du klage til oss.

En klage er en sak som tilfredsstiller følgende krav:

  • Du har kontaktet Kundeservice om denne saken tidligere, via chat, telefon eller e-post
  • Saken er avsluttet av Kundeservice og du har mottatt en konklusjon
  • Du mener at vår avgjørelse i din sak er urettferdig eller rettstridig

Dersom du ikke kan svare ja på alle punktene over, ber vi deg kontakte oss via telefon, chat eller vårt vanlige kontaktskjema.

Beskriv kort hva klagen gjelder. Ta gjerne med saksnummer på saken du ønsker å klage på.

 

Det vil i Juli være lengre behandlingstid på mottatte klager. Vi tilstreber å påbegynne klagen så raskt som mulig.

Vi gjør oppmerksom på at en pågående sak hos kundeservice ikke vil bli behandlet av klagekoordinator før den er avsluttet og konkludert.

Klage på tjenester

Brukerklagenemnda er en nøytral og uavhengig nemnd som skal sikre en rimelig, rettferdig og hurtig behandling av tvister mellom brukere og tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester. Klage på tjenester må først rettes til HomeNet. Hvis du får avslag hos HomeNet, kan du klage til Brukerklagenemnda.