Informasjon om håndtering av koronaviruset i HomeNet

HomeNet har iverksatt klare tiltak for å hindre spredning av koronavirus i denne ekstremt alvorlige situasjonen, samtidig som vi også bevarer vår samfunnskritiske infrastruktur i hele landet.

Vi kan forsikre deg om at vi har tatt alle nødvendige og mulige forholdsregler for å sikre fortsatt drift av vårt nettverk og tjenester samtidig som vi opprettholder sikkerheten og trivselen til våre ansatte og samarbeidspartnere.

Nettverksdrift

Følgende tiltak er iverksatt for å sikre fortsatt drift av vårt nett:

• Vi opprettholde full nettverks- og tjenestedrift, inkludert overvåking og feilretting på 24 timer. For tiden har vi normal driftsstatus uten økt risikoeksponering. Som et ekstra sikkerhetstiltak har vi implementert en balansert nettfrysing inntil annet er kunngjort.

• Vi er i kontinuerlig dialog med våre utstyrsleverandører for å sikre at utstyr og reservedeler er tilgjengelige for å sikre full funksjonalitet i drift. Vi er også i kontinuerlig dialog med tredjepartsleverandører for å sikre fortsatt levering.

• I tilfelle en situasjon der et større antall av våre ansatte blir smittet, har vi en kontinuitetsplan for å sikre driften av nettverk og tjenester, samt for å sikre sikkerheten og helsen til våre ansatte.

Oppkobling av fiberbredbånd

I disse dagene hvor mange jobber hjemmefra vet vi at flere av våre kunder opplever det som samfunnskritisk å ha et velfungerende internett hjemme. Derfor bestreber vi oss på å installere fiberbrebånd til de som fortsatt ønsker det, men vi har valgt å sette inn ekstra hygienetiltak, og vil til enhver tid etterleve FHIs gjeldene retningslinjer. Vi har iverksatt følgende tiltak:

• Alle kunder kontaktes i forkant av installasjon for å verifisere av de ikke er smittet, eller er i karantene.

• Alle våre montører bruker engangshansker og holder minst én meters avstand til kundene de besøker.

• Montører omgås ikke andre montører.

• Montører bruker Antibac eller tilsvarende etter hvert kundebesøk.

For kunder som ikke ønsker installasjon, ferdigstilles utvendig arbeid, frem til skjøteboks på husvegg. Den planlagte installasjonen utsettes til et senere tidspunkt.

Kundeservice

I forbindelse med håndteringen av koronaviruset vil noen av våre kunder oppleve lengre rettetid enn normalt. Det vil også måtte påregnes lengre ventetid i våre kundeservicekanaler. Som leverandør av bredbånd i både privat- og bedriftsmarkedet gjennom vår eier GlobalConnect AS, vil kunder som regnes som samfunnskritiske aktører bli prioritert før privatkunder. Du kan imidlertid hjelpe oss ved å hjelpe deg selv.

Slik kan du hjelpe deg selv:

• På Min side kan du oppdatere din kontaktinformasjon, oppgradere ditt abonnement og bestille tilleggstjenester. Du får også full oversikt over dine fakturaer.

• På våre kundeservicesider finner du svar på spørsmål om WiFi, faktura, abonnement og mye mer.

Vi fortsetter å overvåke situasjonen til COVID-19 løpende og vil innføre ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg negativt.

Takk for tålmodigheten. Ta vare på deg og dine!