Informasjon om håndtering av koronaviruset i HomeNet

HomeNet har igjen iverksatt klare tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i denne alvorlige situasjonen, samtidig som vi også bevarer vår samfunnskritiske infrastruktur i hele landet.

Vi kan forsikre deg om at vi har tatt alle nødvendige og mulige forholdsregler for å sikre fortsatt drift av vårt nettverk og tjenester samtidig som vi opprettholder sikkerheten og trivselen til våre ansatte og samarbeidspartnere.

Tiltakene går ut på at alle montører tar en helhetsvurdering hvorvidt det er mulig å gjennomføre arbeid iht. smittevernregler. Hvis dette ikke lar seg overholde vil arbeid ikke utføres og dermed utsettes.

Nettverksdrift

Følgende tiltak er iverksatt for å sikre fortsatt drift av vårt nett:

• Vi opprettholde full nettverks- og tjenestedrift, inkludert overvåking og feilretting på 24 timer. For tiden har vi normal driftsstatus uten økt risikoeksponering. Som et ekstra sikkerhetstiltak har vi implementert en balansert nettfrysing inntil annet er kunngjort.

• Vi er i kontinuerlig dialog med våre utstyrsleverandører for å sikre at utstyr og reservedeler er tilgjengelige for å sikre full funksjonalitet i drift. Vi er også i kontinuerlig dialog med tredjepartsleverandører for å sikre fortsatt levering.

• I tilfelle en situasjon der et større antall av våre ansatte blir smittet, har vi en kontinuitetsplan for å sikre driften av nettverk og tjenester, samt for å sikre sikkerheten og helsen til våre ansatte.

Driftsoppdrag og kundebesøk

Vi vil opprettholde ordinære driftsoppdrag i nettet innenfor gjeldende smittevernregler. Driftsoppdrag som medfører kundebesøk, kan gjennomføres etter kundes samtykke og innenfor gjeldene smittevernregler.

Kundeinstallasjoner

Installasjoner utføres under påsyn av forhøyet smittevern. Det vil si holde én meter avstand, bruke munnbind og oppfordre kunde til også å bruke munnbind. Eventuelt kan kunden oppholde seg i et annet rom når installasjonen pågår.

Vi har iverksatt følgende tiltak:

• Montører benytter munnbind

• Montører bruker Antibac eller tilsvarende før og etter hvert kundebesøk

• Montører holder god avstand til kunde

Fiberutbygging

Vi vil fortsette fiberutbyggingen som vanlig, men overholde rådene om smittevern.

Kundeservice

I forbindelse med håndteringen av koronaviruset vil noen av våre kunder oppleve lengre rettetid enn normalt. Det vil også måtte påregnes lengre ventetid i våre kundeservicekanaler. Som leverandør av bredbånd i både privat- og bedriftsmarkedet gjennom vår eier GlobalConnect AS, vil kunder som regnes som samfunnskritiske aktører bli prioritert før privatkunder. Du kan imidlertid hjelpe oss ved å hjelpe deg selv.

Slik kan du hjelpe deg selv:

• På Min side kan du oppdatere din kontaktinformasjon, oppgradere ditt abonnement og bestille tilleggstjenester. Du får også full oversikt over dine fakturaer.

• På våre kundeservicesider finner du svar på spørsmål om WiFi, faktura, abonnement og mye mer.

Vi fortsetter å overvåke situasjonen til COVID-19 løpende og vil innføre ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg negativt.

Takk for tålmodigheten. Ta vare på deg og dine!