Hva kan vi
 hjelpe
 deg med?
 

Se brukerveiledninger eller svar på ofte stilte spørsmål
Kontakt oss via kontaktskjema, chat eller på telefon 38 99 01 00

Hva kan vi
 hjelpe
 deg med?
 

Se brukerveiledninger eller svar på ofte stilte spørsmål
Kontakt oss via kontaktskjema, chat eller på telefon 38 99 01 00

Ofte stilte spørsmål

Hvor finner jeg brukerveiledninger?

Jeg har ADSL eller VDSL, og jeg kommer ikke på nett

I veldig mange tilfeller så løses eventuelle utfordringer med å komme på Internett ved å foreta noen enkle grep.
Denne guiden vil gi nødvendig informasjon for å gjennomføre et grunnleggende feilsøk.

1. Trekk strømledningen ut av modem og ruter. Vent om lag 30 sekunder (dette er viktig da elektronikken må kvitte seg med reststrøm), og koble deretter strømledningen inn i modem og ruter igjen.

2. Kontroller deretter lampene på modemet ditt.
Dersom DSL- eller Link-lampen (på noen modem så heter lampen Broadband eller Status) på modemet begynner å lyse stabilt innen 1-5 minutter så indikerer det at modemet har kontakt med sentralen. Om lampen ikke lyser stabilt innen 1-5 minutter så vennligst gå til punkt 3.

3. Kontroller at ledningen mellom telefonuttaket på veggen og modemet er koblet i korrekt hull på modemet og i første telefonuttak på telefonlinjen.
Dersom det benyttes en splitter så bør denne kobles ut av telefonuttaket og modemet, og deretter koble modemet inn i telefonuttaket på veggen. Det fører til at vi kobler vekk potensielle feilkilder.

Hvis det er et trepinns telefonuttak, montert på veggen, med et trepinnsadapter så bør en teste med et annet trepinnsadapter eller skifte det ut da intern korrosjon kan føre til problemer med tilkoblingen.

4. Har du fremdeles problemer med å komme på nett så er det lurt å forsøke å resette modemet (det gjelder ikke hviis du har et modem med navnet Thomson eller Speedtouch).
Dette gjøres ved å ta en binders, kulepenn eller lignende, og bruke den til å trykke inn knappen merket «Reset» bak på modemet.

Hold knappen inne i om lag 30 sekunder. Modemet vil så starte opp på vanlig måte, og det kan ta et par minutter før modemet lyser som vanlig.

5. Skru av og koble bort (ta ut ledningen som går fra modemet til trådløs ruter ut av trådløs ruter) trådløs ruter, og deretter koble en datamaskin direkte inn i en av LAN- eller Ethernet-inngangene på modemet.
(Modemene «Ventelo», «Inteno» og «Netlink» har kun én slik inngang)

En sjelden gang så må en starte datamaskinen på nytt for at den skal koble seg til Internett.

Jeg har fiber, og jeg kommer ikke på nett

I veldig mange tilfeller så løses eventuelle utfordringer med å komme på Internett ved å foreta noen enkle grep.
Denne guiden vil gi nødvendig informasjon for å gjennomføre et grunnleggende feilsøk.

Har du en hjemmesentral fra HomeNet (denne står det normalt sett «Packetfront» på) så gjør følgende:

1. Trekk strømledningen ut av hjemmesentralen og ruter. Vent om lag 30 sekunder (dette er viktig da elektronikken må kvitte seg med reststrøm), og koble deretter strømledningen inn i hjemmesentralen og ruteren igjen.

2. Kontroller deretter lampene på hjemmesentralen din.
Lyser det kun for strøm, og ikke Internett så må HomeNet kontaktes.
For hjelp så trykk på linken nederst på siden.

Den tredje delen er uavhengig av om det er hjemmesentral koblet til eller kun et fiberuttak på veggen:

3. Skru av og koble bort (ta ut ledningen som går fra hjemmesentralen til trådløs ruter ut av trådløs ruter) trådløs ruter, og deretter koble en datamaskin direkte inn i en av LAN-inngangene på hjemmesentralen.

En sjelden gang så må en starte datamaskinen på nytt for at den skal koble seg til Internett.

Jeg har ustabilt nett

Denne guiden vil hjelpe deg med å finne og rette årsaken til ustabil Internettforbindelse. Ved ustabil Internettforbindelse så bør en aller først se på modemets lamper.

Dersom lampen DSL, Link eller @ (på noen modemer så heter lampen Status eller Broadband) ikke lyser fast så bør HomeNet kontaktes etter at følgende er forsøkt:

1. Kontroller at ledningen fra modemets DSL- eller LINE-inngang er i orden ved for eksempel å koble en annen ledning, som er identisk nåværende ledning mellom modemet og telefonuttaket, inn i modemet og inn i telefonuttaket. Se til at ledningen er koblet til første telefonuttak (hoveduttaket).

2. Om splitter er koblet til telefonuttaket så vennligst koble ledning fra telefonuttaket helt ut av både splitter og telefonuttaket, og deretter så kobler du ledningen som gå fra splitteren og inn i modemet ut av splitteren, og deretter så kobles denne inn i telefonuttaket.

Har du et gammeldags telefonuttak med tre pinner så bør du benytte deg av ny trepinnsovergang/-adapter for å unngå korrosjon (feil på trepinnsovergangen eller annet internutstyr kan ved utsendelse av montør føre til faktura for feil på eget utstyr. Gebyret er per i dag på kr. 2062,50 inklusivt mva).

Lyser lampen fast er det som regel en trådløs ruter som skaper problemer. Dette kan feilsøkes på følgende måte:

1. Kontroller at ledningen mellom modem og ruter er koblet riktig. Denne ledningen skal gå fra en LAN-inngang på modemet og deretter direkte inn i inngangen merket «WAN» eller «Internet» på den trådløse ruteren.
Noen rutere har en liten jordklode i stedet for merket «WAN» eller «Internet».

2. Slå av og koble bort den trådløse ruteren. Deretter så kobles en datamaskin direkte inn i modemet på en LAN-inngang.
Det gjøres ved å flytte over ledningen, som var i mellom LAN-inngangen på modemet og inn i ruteren, ut av ruteren og deretter inn i en datamaskin.
Hvis nettet holder seg stabilt så kan det hende at din trådløse ruters signaler blir forstyrret av andre nettverk, eller elektriske felt.

Les gjerne vår artikkel om interferens.

Jeg har problemer med hastigheten

Denne guiden vil hjelpe deg med å finne, og rette årsaken til hastighetsproblemer.

  1. Skru av og koble bort trådløs ruter og eventuelt andre enheter som er koblet inn i modemet. Deretter så kobles en datamaskin direkte inn i modemet med ledningen som var koblet til den frakoblede enheten og modemet.
  1. Se til at det ikke er noen programmer eller tjenester som bruker kapasiteten som vi leverer til deg.

Eksempel på programmer og tjenester som bruker kapasitet er for eksempel Dropbox, Spotify, YouTube, Netflix, Viaplay, sikkerhetskopiering og andre programmer.

Vi anbefaler at hastigheten måles med hastighetsmåleren som er å finne på http://www.speedtest.net.

Les mer om hastighet på https://www.homenet.no/hastighet/

Jeg skal flytte. Kan jeg videreføre mitt abonnement til min nye adresse?

For de fleste så er det mulig å videreføre abonnementet til ny adresse.
HomeNet setter pris på at du ønsker å forbli kunde hos oss!

Ta gjerne kontakt med vår salgsavdeling på telefonnummer 38 99 01 00 eller send en e-post til flytting@homenet.no så hjelper de deg med å flytte abonnementet til ny adresse.

Jeg ønsker å bytte fra min nåværende internettleverandør til dere. Hva trenger jeg å vite?

Ved leverandørbytte vil vi avslutte forholdet ditt hos din nåværende leverandør.
Det er viktig at abonnementet forblir hos din nåværende leverandør til overtakelsesdato.
Hvis abonnementet ikke forblir hos din nåværende leverandør så kan det oppstå avvik ved leveransen.

Ved leverandørbytte så betaler du ikke oppkoblingsavgiften som ellers er på kr. 599,-

Jeg har nettopp bestilt internett hos HomeNet. Hvor lang tid bruker dere på levering?

Ved nyoppkobling tar det vanligvis to til fire uker ved leveranse via telefonnettet.
Ved juletider, andre helligdager og spesielle omstendigheter så kan leveringstiden øke.

Ved leverandørbytte tar det vanligvis fire til seks uker fra bestillingsdato.

Jeg har bestilt fiber. Hvordan får jeg fiberkabelen inn i min bolig?

Vi vil levere lufthengte kabler der hvor det er hensiktsmessig. Der hvor vi ikke kan bruke luftstrekk vil vi grave i bakken. Dersom vi graver i bakken vil vi legge av trekkerør for fiber til deg på din tomt når vi bygger hovedkabelnettet i ditt område. Dette trekkerøret graver du selv ned på egen tomt fra tomtegrensen til nærmeste husvegg. Trekkerøret behøver du ikke å grave dypt ned, men det bør ligge under overflaten slik at det er beskyttet. Våre montører vil deretter trekke fiberkabelen gjennom trekkerøret og inn i din bolig, etter avtale med deg.

Les mer: Veiledning for fiberinstallasjon

Kan jeg bruke min trådløse ruter med HomeNets internettilkobling?

Vi stiller ingen spesielle krav til trådløse rutere.

HomeNet tilbyr ikke support på egeninnkjøpt utstyr, og derfor så må du selv feilsøke internt hos deg om du opplever problemer med trådløs tilkobling.

For support for Jensen Scandinavias produkter så kan du gå inn her.

Jeg kommer ikke inn på Min Side

Det er viktig at du sjekker at du bruker riktig brukernavn ved innlogging. MERK: Brukernavn kan ikke inneholde @

Hvis du har glemt ditt passord kan du trykke på «glemt passord».

Husker du ikke brukenavn kan du kontakte vår supportavdeling på chatmail, eller telefon 38 99 01 00.

Hvordan skal utstyret kobles opp? (Se video)

Cecilie viser deg i videoen hvordan du enkelt kobler til ditt nye Zhone-modem.

Her finner du våre brukerveiledninger

Hvordan kobles modem og ruter i sammen?

Med våre nye multimodem så følger det med tre ledninger: et strømadapter/-ledning (den har en svart farge), en ledning til telefonuttaket (den er gråfarget) og en LAN-ledning (den er gulfarget).

Om en ikke ønsker å benytte seg av WiFi-nettet på multimodemet så er det en WiFi-knapp som kan trykkes på for å slå dette av – og eventuelt på igjen om det skulle være ønskelig på et senere tidspunkt.

Først så kobles strømledningen inn i multimodemet og deretter et strømuttak, og til slutt så trykkes strømknappen på modemet inn.
I mens modemet starter opp så kobles den grå ledningen med den minste enden inn i DSL-inngangen på multimodemet og den store enden enten direkte i telefonuttaket eller eventuelt inn i en splitter (kun dersom splitter er nødvendig for å koble til telefonuttaket).
Til slutt så kobles den gule ledningen inn i en LAN-inngang på multimodemet og deretter inn i WAN-, Internet-inngangen eller Internett-symbolet på trådløs ruteren.

Her finner du våre brukerveiledninger

Har dere brukerveiledninger for modem?

Nettet mitt er sperret

Dersom du har fått et stengevarsel på SMS, og ikke har rukket å betale nevnte faktura, så har sannsynligvis Internettforbindelsen blitt stengt.
Fakturaen som førte til sperringen må betales for at Internettforbindelsen kan gjenåpnes. I henhold til vår prisliste så vil det tilkomme et stengegebyr á kr 500,-.

Forbindelsen kan åpnes midlertidig dersom du ønsker å betale via nettbank. Dersom faktura ikke har blitt betalt innen den nye fristen så vil et nytt stengegebyr tilkomme ved ny nedstengning.
Vi gir normalt sett tre til fem dager ekstra før ny nedstenging.

Du kan få gjenåpnet forbindelsen midlertidig ved å kontakte kundesenteret vårt via linken lengre nede på siden.

Det er en feil på fakturaen min

Skulle det oppstå feil på fakturaen din ønsker vi å bli gjort oppmerksom på dette slik kan vi rette feilen snarest mulig. Kontakt oss her

Inkluder gjerne ditt kundenummer og få med hvilken faktura henvendelsen gjelder.

Hvordan ser jeg enklest hvilken hastighet jeg har?

For måling av din hastighet anbefaler vi denne hastighetsmåleren: www.speedtest.net

Les mer om hastighet og hastighetsmåling her: https://www.homenet.no/hastighet/

For å få en riktig måling så er det viktig å koble en datamaskin direkte inn i en LAN-inngang på modemet. Den kobles da med en LAN-ledning.

Påse at ingen programmer eller Internettjenester bruker båndbredde som for eksempel Dropbox, YouTube, Netflix og andre Internetttjenester.

Hvorfor er hastigheten dere måler mot mitt modem høyere enn resultatene jeg får på hastighetstester?

Her tar vi utgangspunkt i et tilfelle der hvor datamaskinen er koblet direkte til modemet.

Det vil gi deg den mest nøyaktige målingen. La oss si at vi måler 20 Mbit/s mot dit modem, men når du foretar en hastighetstest på http://www.speedtest.net så får du et resultat på ca. 17 Mbit/s.

Hvor forsvinner resten av båndbredden? Den reduseres noe på grunn av det som kalles “overhead”.

Hver datapakke som sendes over Internett må inneholde informasjon om hvor den kommer fra, hvor den skal, størrelsen på datapakken, og en mengde annen informasjon som trengs for at datapakken skal kommet til rett sted.

Denne informasjonen utgjør vanligvis rundt 15 % av datapakkens størrelse.

Du får ikke utnyttet denne informasjonen direkte, men den er absolutt nødvendig for å komme på Internett.

Selv om det går 20 Mbit/s gjennom din linje så vil du måle rundt 17 Mbit/s.

Les mer om hastighet: https://www.homenet.no/hastighet/

Hva er HomeNet sine åpningstider?

Telefon
Faktura: 08.00-16.00
Salg og Teknisk: 08.00-21.00
Stengt i helger

Chat
Ukedager: 09.00-21.00
Helg: 10.00-15.00

Hvor finner jeg HomeNets prisliste?

Klikk her for å se vår prisliste

Retur av utstyr

Vennligst returner ditt utstyr til nærmeste el-returpunkt i din kommune.

Kan dere åpne en spesifikk port for meg?

Hvis du trenger å åpne en spesifikk port, for eksempel på grunn av XBOX Live eller av andre årsaker, så konfigureres dette på din ruter.

HomeNet sperrer i utgangspunktet ikke for porter, men kunder med vårt multimodem fra Zhone kan oppleve problemer knyttet til dette.

Vi vil derfor forklare hvordan en enkelt åpner for porter som ikke virker som de skal i forhold til bruken.

1. Skriv inn følgende i adressefeltet i din utforsker for Internett (for eksempel i Google Chrome, Firefox, Internet Explorer og Safari): 192.168.20.1 og trykk på Enter-tasten.

2. Du vil nå få opp en beskjed om å skrive inn et brukernavn og passord.

I feltet for brukernavn (Username) så skriver du inn: user

I feltet for passord (Password) så skriver du inn WiFi-nøkkelen (den finner du normalt sett klistret på baksiden av modemet, og på samme lapp er det skrevet IAD).

3. Trykk så på LOGIN-knappen i vinduet.

4. Når du er innlogget så får du opp masse informasjon.

Under «This information reflects the current status of your WAN connection» så finner du noe som heter «Default Gateway» hvor det enten står teksten atm0.1eller ptm0.1. Legg merke til om det står atm0.1 eller ptm0.1 da det er viktig om litt.

5. Trykk på «Advanced Setup», og trykk deretter på teksten «NAT» som står like under «Advanced Setup», og til slutt så trykk på «Port Triggering».

6. Trykk på «Add» for å legge til porter.

7. I feltet/boksen for «Use Interface» så velger du enten ipoe_0_8_35/atm0.1 eller ipoe_0_1_1/ptm0.1 basert på informasjonen i det fjerde punktet. Om det står atm0.1 i det fjerde punktet så velger du ipoe_0_8_35/atm0.1, og står det ptm0.1 i det fjerde punktet så velger du ipoe_0_1_1/ptm0.1

Trykk deretter i boksen for «Custom Service» og skriv inn et navn på tjenesten, som skal benyttes, i det blanke feltet.
Har du et valg som heter «Status:» så går det an å velge mellom «Enable» og «Disable» og her så velges «Enable».

I feltene «External Port Start» og «Internal Port Start» så skrives det første portnummeret inn, og i feltene «External Port End» og «Internal Port End» så skrives den siste porten som skal åpnes for.

Vi gjør oppmerksom på at en del sider på Internett skriver at port 80 er nødvendig, og det er vi også klare over.
Det er derfor ikke nødvendig å skriv inn port 80 da denne er en tilgjengelig port.

Vennligst velg hvilken protokoll (TCP / UDP) som skal benyttes, og trykk deretter på knappen «Save/Apply» som er nederst på siden.

Merk deg at det er to slike knapper, men du trykker kun på den som er nederst på siden.

Hvilke DNS-servere skal jeg bruke?

Det er best dersom din datamaskin står stilt til å motta DNS-servere automatisk.
Hvis du likevel ønsker å legge dette manuelt inn så kan følgende DNS-servere benyttes:

For fiber:
Primær DNS: 62.63.0.10
Sekundær DNS: 62.63.63.10

For ADSL / VDSL:
Primær DNS: 193.75.75.75
Sekundær DNS: 193.75.75.193

Åpningstider

Telefon

Faktura: 08.00-16.00
Teknisk: 08.00-21.00
Salg: 08.00-21.00
Stengt i helger

Chat

Ukedager: 09.00-21.00
Helg: 10.00-15.00