Vi bygger
 fiber
 i Narvik
 

Fiber er den raskeste og beste internettløsningen.
Nå leverer vi fiber med og uten TV-pakke i Narvik og omegn.

Les mer: Skal legge 70.000 meter med fiberkabel i Narvik

Informasjon om håndteringen av koronaviruset i HomeNet

Vi bygger
 fiber
 i Narvik
 

Fiber er den raskeste og beste internettløsningen.
Nå leverer vi fiber med og uten TV-pakke i Narvik og omegn.

Les mer: Skal legge 70.000 meter med fiberkabel i Narvik

Informasjon om håndteringen av koronaviruset i HomeNet

Status utbygging i Narvik og omegn

Vi i HomeNet er bevisste vårt samfunnsansvar i disse koronatider, og vi ønsker derfor å forsikre alle våre kunder om at vi og våre entreprenører, iverksetter nødvendige tiltak for å begrense smitte av koronaviruset i Narvik. Dette kan imidlertid påvirke fremdriften av selve utbyggingen slik at vi kan bli noe forsinket i forhold til opprinnelige utbyggingsplaner.

🔗 Mer informasjon om håndteringen av koronaviruset i HomeNet

02.10.2019: Fagernes og omegn

Vi er snart ferdig med gravearbeidene på Fagernes, og det er kun området mellom Moslings vei og Fagernesskrenten som gjenstår. I henhold til fremdriftsplan skal dette arbeidet ferdigstilles i løpet av oktober. Vi er godt i gang med kundeoppkoblinger, og alle kunder vil være koblet opp og på nett til jul. Kunder vil bli kontaktet nærmere for avtale av installasjonstidspunkt.

12.06.2019: Fagernes

Vi må dessverre meddele at oppstart for graving er forsinket i henhold til tidligere kommunisert startdato. Årsaken til forsinkelsen er ressursmangel i forhold til gravekapasitet.

Gravearbeidet vil starte i første del av august måned. Vi beklager forsinkelsen og ønsker samtidig å takke for tålmodigheten.

24.05.2019: Fagernes

Vi har nå inngått avtale med vår entreprenør om å begynne gravearbeidene i starten av juni. Det er forventet at gravearbeidene ferdigstilles innen utgangen av august. Vi kobler opp kunder fortløpende, og estimerer at alle er koblet opp innen utgangen av september.

06.03.2019: Fagernes

Vi er nå i gang med utbygging av fibernettet på Fagernes og omegn. Det gjenstår noe graving som vil starte opp igjen i mai/ juni. Vi forventer å ha alle nye kunder koblet opp med lynraskt fiberbredbånd innen utgangen av august. Dersom du ikke har fått installert hjemmesentral, vil vår entreprenør ta direkte kontakt med deg for å avtale installasjonstidspunkt.

09.10.2018: Fagernes

Vi er nå i gang med installasjoner i boligene i gatene Moslyngsvei, Holmenveien og starten av Beisfjordveien, hvor gravearbeidet er utført.

Vi er dessverre noe forsinket med graving i øvrige gater. Etter planen skal alle områder i Fagernes være fullført innen utgangen av året, men noen av installasjonene kan bli forskjøvet til starten av nyåret. Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon. Vi beklager forsinkelsen.

09.10.2018: Ankenes, Narvik Sentrum og Narvik sentrum øst

Vi har god fremdrift på fiberleveransen i Narvik, men opplever dessverre forsinkelser i utbyggingen i noen områder.

Arbeidet har tatt lenger tid enn først antatt, men etter hvert som vår entreprenør graver ferdig en gate, starter vi fortløpende med fibertilkobling i boligene. Når det nærmer seg oppkobling i din bolig vil entreprenør ta direkte kontakt for å avtale tidspunkt for installasjon. Vi beklager forsinkelsen.

20.06.2018: Vassvik

Montør begynner med installasjoner denne uken.

Påminnelse om egeninnsats på egen tomt: Du må nå grave ned ditt fiberrør fra din tomtegrense og inn til nærmeste husvegg for at montør skal installere fiber ferdig til din bolig.  Les mer: Veiledning for fiberinstallasjon

20.06.2018: Vassvik vest

Gravemaskiner er i området. Starter kundeinstallasjoner i begynnelsen av september.

20.06.2018: Ankenes

Ankenes øst: Graving i full gang.

20.06.2018: Narvik sentrum øst

Har startet graving. Oppkoblinger fra august og ut året.

20.06.2018: Fagernes og omegn

Noen kunder er koblet opp. Estimert gravestart og oppkoblinger til høsten på de øvrige.

20.06.2018: Narvik sentrum

Vi er i gang med graving. Størsteparten av feltet blir koblet opp fra august. Noen gater blir koblet opp i juni.

01.06.2018: Utvidet kampanjeperiode i Narvik

Vi er nå i full gang med graving og etablering av fibernett i Narvik. Dersom du allerede har bestilt fiber fra HomeNet, kan du nå glede deg over etablering av fibernett til din bolig. Dersom du ennå ikke har bestilt, har du nå sjansen! Vi utvider kampanjeperioden, og våre selgere vil besøke husstander som ikke har bestilt i uke 23. De gir deg muligheten til å bestille etablering av fiber til kampanjepris før området er ferdigstilt og ordinære priser blir gjeldene.
Du kan også melde interesse her

23.05.2018: Vi bygger fiber for fullt i Narvik

Vi har nå til enhver tid seks til åtte team som graver fiber i Narvik, og fremdriften er bedre enn forventet. Vi graver fiberrøret frem til din tomtegrense. Fiberrøret må deretter graves ned fra tomtegrensen og inn til nærmeste husvegg, slik at montøren kan installere fiber i din bolig. Les mer: Veiledning for fiberinstallasjon

Vi jobber videre gjennom hele sommeren, og forventer å være ferdig med gravingen før telen kommer. Oppkoblinger pågår fortløpende, og målet er at alle er koblet opp i løpet av 2018.

23.05.2018: Vassvik

Vi er straks ferdig med graving og kunder kobles opp fortløpende.

23.05.2018: Vassvik vest

Gravemaskiner er i området og de første kundene forventes koblet opp juli.

23.05.2018: Narvik sentrum

Gravemaskiner er i området og de første kundene forventes koblet opp juli.

23.05.2018: Narvik sentrum øst

Vi har startet oppkobling i enkelte gater. Gravemaskiner er på plass for å ferdigstille området.

23.05.2018: Ankenes (midt, øst, vest)

Flere gravemaskiner er på plass i Ankenes midt og øst. Vi er godt i gang og første kunder blir koblet opp i juli.

04.04.2018: Vassvik Vest og Narvik sentrum

Det er planlagt oppstart graving i slutten av mai. Kundeinstallasjoner er estimert fra juni og vil pågå utover høsten. Så fort fremdriftsplan for utbygging er spikret, blir det tilsendt informasjon med detaljer for utbyggingen.

04.04.2018: Fagernes og omegn

Det er planlagt oppstart graving til høsten, kundeinstallasjoner skjer på senhøsten. Så fort detaljer for utbygging er klart, blir det sendt oppdatert informasjon.

04.04.2018: Ankenes

Vi er i gang med graving for fiberutbygging av boligområdet Ankenes. I første omgang blir nødvendig trasé for fibernettet frem til boligområdet gravd, så fort dette er ferdig starter entreprenør med å grave ned rør for fiberfremførsel til boligene. Graving er estimert å pågå i april/mai, kundeinstallasjoner vil pågå i juni t.o.m desember. Vi starter i Ankenes på midten, og jobber oss parallelt ut til øst og vest i feltet.

06.02.2018: HomeNet inngår samarbeid med Nordkraft i Narvik

Les pressemelding: HomeNet inngår omfattende samarbeid med Nordkraft i Narvik

22.01.2018: Finnbekken

Finnbekken er bygget ut og kundene kobles fortløpende opp til fibernettet.

15.01.2018: Taraldsvik

Det arbeides med omlegging av strømnettet i Taraldsvik. På bakgrunn av dette blir fiberleveransen til enkelte kunder dessverre forsinket. Disse blir varslet direkte. Kunder som ikke er berørt av dette, kobles fortløpende opp til fibernettet.

09.01.2018: Hele Narvik

Godt nytt år alle sammen.

Vi har nå sendt ut bekreftelse på levering til alle som har bestilt fiber av oss. Dette har gått ut pr post, e-post og SMS. I brevet var det også en foreløpig fremdriftsplan. Dette gjelder kunder i Narvik Sentrum, Vassvik Vest, Fagernes og Ankenes.

Vi vil bruke Nordkraft som entreprenør i alle områder og både vi og Nordkraft vil holde alle fortløpende oppdatert på fremdrift. Vi ser frem til å levere ekte fibernett hjem til dere!

Det er ennå ikke for sent å bestille. Meld interesse på meld din interesse her eller ring oss på 38 99 01 00.

19.12.2017: Vassvik

Graving pågår. Kundeinstallasjoner starter i mars og målet er at alle er fibertilknyttet innen utgangen av april.

19.12.2017: Fagernes og omegn

Alt er ikke avklart med entreprenør ennå, men kundene kobles opp senest innen utgangen av juli.

11.12.2017: Vassvik

Graving pågår, tar tid da vi tiner og graver. Begynner kundeinstallasjoner denne uka, resterende vil kobles opp utover nyåret. Vi har ikke endelig dato for når alle er på nett.

11.12.2017: Taraldsvik

Pågår kraftutbygging i Taraldsvik. Vi legger rør i samme grøft som nettleverandør (strøm). Røranlegg skal bli klart til 2. januar, da kobles de resterende 50 kundene opp i løpet av januar.

11.12.2017: Fagernes og omegn

I januar kobler entreprenør opp kunder som hører til Fagernes-området, mens de som tilhører 'omegn ' blir gravd til våren og koblet opp i sommer/høst.

03.11.2017: Vassvik Vest

Utbygging av området er utsatt til 2018, oppstart vår 2018.

03.11.2017: Taraldsvik

Ferdig gravd i områder HomeNet graver. Starter kundeinstallasjon medio november.Fortsatt mål om å ha koblet alle opp innen årsskiftet, men fordi vi er avhengig av å være med i fellesgrøft hvor strøm legges fra luft til jord, og dette ikke er klart, kan disse gatene bli berørt og få senere oppkobling: Petter Dass vei, Bjørnsons vei (halvparten), Nordahl Griegs vei, Skøyens vei og Falkenbergs vei. Disse kobles opp så fort omlegging av strøm er klart og vi slipper til.

03.11.2017: Fagernes og omegn

40 % gravd, forsinket med kundeinstallasjoner, uklart hva som skjer videre, men per nå ser det ut til å bli forsinket.

19.10.2017: Vassvik Vest

I gang med graving, vil pågå ut året. Planlagt å starte kundeoppkobling i begynnelsen av desember, vil pågå de første par månedene i 2018.

19.10.2017: Vassvik

Vi er godt i gang med graving og bygging av selve fiberstamnettet. Det er estimert at kundeinstallasjoner starter medio november. Målet er å ha alle fibertilknyttet innen årsskiftet. Svært viktig at kommende kunder graver ned rør fortløpende.

19.10.2017: Taraldsvik

Nesten ferdig med nødvendig graving. Viktig at kommende kunder som ikke har gravd ned rør som er lagt igjen ved tomtegrensen, gjør det så fort som mulig. Området som ikke er gravd, vil få fiberrør i forbindelse med at Nord Kraft Nett legger om strømnettet fra luft til jord, og legger samtidig ned fiberrør for HomeNet. Nord Kraft Nett er godt i gang med jobben, men vi har ikke estimert dato for når de skal være klare. I uke 43 starter vi med kundeinstallasjoner. Entreprenør vil fortløpende ta kontakt for avtale om tidspunkt for installasjon. Målet er at alle er fibertilknyttet innen desember.

19.10.2017: Fagernes og omegn

Ferdig gravd og fiberstamnettet er straks klart. Vi starter kundeinstallasjoner i begynnelsen av november. Vår entreprenør vil fortløpende ta kontakt for avtale om installasjonstidspunkt. Målet er å ha alle fibertilknyttet innen årsskiftet.

06.03.2017: Vi fortsetter byggingen av fibernettet i Narvik og omegn

Vi satser stort på HomeNet fiber til store deler av Narvik og Ankenes. I den anledning har vi nå gleden å informere at flere av våre prosjekter i Narvik er blitt bekreftet og er klare for utbygging. Gravestart og etablering av hovedfibernettet i disse områdene vil starte opp i løpet av sommeren.

Vi arbeider videre med å bekrefte enda flere prosjekter i ditt nærområde, og vil komme tilbake til deg så fort ditt område også blir bekreftet for utbygging av ekte fibernett. Prosjektene som så langt er bekreftet har fått egne informasjonsbrev om dette.

Meld din interesse her!