heer-antennelag-thor-og-karsten-terasse

Tok en for laget

Et kundeforhold skal være både et gi og et ta. Et samarbeid skal være gjensidig respekt, god kommunikasjon og villighet til å inngå kompromisser. Da Heer Antennelag ble kunde av HomeNet, ble det en glidende overgang mellom kunde- og samarbeidspartnerrollen.

Heer Antennelag (HAL) har alltid hatt antennene ute for en god avtale. Å velge leverandør til fibernettutbygging var heller intet unntak. I desember i fjor signerte HAL en avtale med HomeNet, om levering av fibernettverk til 529 boenheter, i løpet av sommeren 2020.

HAL representerer et stort boligområde på Heer i Drøbak, bestående av fire velforeninger, tre borettslag og flere frittstående eneboliger. De som er tilknyttet antennelaget, får profesjonell drift av tv- og internettforbindelse, til svært gode priser. De er heldige som har et styre som er gode på å fremforhandle lukrative avtaler til felleskapets beste.

Thor Heyerdahl (til venstre på bildet) er daglig leder i HAL og satt på første rad da vurdering og valg av ny tilbyder av fibernett og tv, ble et punkt på agendaen i borettslaget og velforeningen.

Behandlet som én enhet

– Mye av grunnen til at vi valgte HomeNet som vår leverandør, var at de var de eneste som ville behandle samtlige borettslag og vel, som én enhet, forklarer Heyerdahl. Dette viste seg å være svært verdifullt og tidsbesparende for begge parter.

Han sier videre:

– Det var på tide å fornye eller bytte avtale med den leverandøren vi hadde uansett. De har fungert til nå, men nettet var gammelt og utstyret begynte å bli utdatert. Styret jobbet underveis med flere aktører, men HomeNet sto ut som den mest interessante. – Den gode prisen vi fikk var selvsagt også et pluss, smiler han. Det skal nevnes at det ble enstemmig vedtatt på årsmøtet i HAL, at HomeNet fikk den heldige oppgaven med å fornye et utbrukt og utvasket bredbånd, og erstatte det med høyhastighetsfiber.

God flyt

Karsten Myklebust (til høyre på bildet) er prosjektleder på leveranse i HomeNet. Han har hatt nærmest daglig kontakt med Heyerdahl i prosessen med å grave 11 000 meter, innhente 131 private grunnavståelser og installere 524 boenheter.

– Det som har vært avgjørende for å lykkes med denne leveransen er god kommunikasjon med Heer Antennelag og deres medlemmer, sier Myklebust. – At vi valgte en så erfaren entreprenør som Bredbånd og Kabel-TV Service AS til å utføre oppdraget, har også veiet tungt. – De har virkelig stått på, og gjort en formidabel innsats for å levere prosjektet i tide, forteller Myklebust.

HomeNet er helt klare på at det avgjørende for hele utbyggingsprosessen har vært god planlegging i forkant av selve utbyggingen, samt det gode samarbeidsklimaet med HAL. – Dette har bidratt til at vi ikke har hatt store utfordringer underveis i prosjektet. Det som måtte oppstå ble løst i løpet av kort tid slik at fremdriften ikke stagnerte, sier Myklebust. Han vil også rette en stor takk til Thor Heyerdahl, som har vært til uvurderlig hjelp. – Han har kommet med mange gode innspill underveis i prosjektet, og sikret god informasjonsflyt ut til antennelagets medlemmer, forteller han.

Et fornøyd lag

Heyerdahl er helt klart av samme oppfatning; – Samarbeidet har vært veldig bra. Jeg har hatt mye med Karsten å gjøre, og han har fulgt oss opp daglig siden de startet arbeidet, sier han. Han skryter av raske svar og avklaringer fra Myklebust. Det har vært mye å ta tak i, da det både er gravd mye på privat grunn og mange av medlemmene i HAL har hatt mye usikkerhet, spesielt rundt den prosessen.

Det faktum at mange av beboerne er godt over middagshøyden, har også skapt noen ekstra timer med arbeid for Heyerdahl. Men hans upåklagelige tålmodighet og vilje til å bistå alle for en mest mulig smertefri prosess, har alltid løst de utfordringene som har oppstått. Det har røket noen ettermiddager i Heyerdahls liv, for å bistå de som vokste opp i en alder der Apple bare var et engelsk navn på en frukt.

– Det mest beklagelige som har skjedd under utgravingen, var vel at en beboer fikk kuttet over signalkabelen til robotgressklipperen sin, forteller Heyerdahl med et smil. Det opplevdes litt vanskelig for beboeren i noen dager. Men den kostnaden tok jeg med glede for å beholde et godt naboklima. Og ikke ble jeg ruinert heller, ler han.

Et ekte virusangrep

Men midt oppi hele utbyggingen spaserte Covid-19 inn i landet, både via sjø, himmel og vei, som tusenvis av maur på jakt etter en maurtue. Det satte hele samfunnet på hodet.

HomeNet var da tidlig på ballen, og sendte ut en strak målpasning med informasjon til alle medlemmene. – Det ble forklart hvilke tiltak som ble iverksatt for å sikre en forsvarlig gjennomføring, som avstandsregelen på to meter, ingen håndhilsing og god håndhygiene på installatørene for å nevne noe, sier Myklebust.

– Covid-19, samt arbeidet med grunnavståelsene kunne potensielt veltet hele fremdriftplanen.

Men fordi det ble iverksatt gode tiltak, leverte vi prosjektet til avtalt tid, forklarer Myklebust.

Heyerdahl er enig i at dette gikk så og si smertefritt. – Vi merket egentlig ikke stort til det. Alle beboere fikk et varsel om at prosjektet kunne bli forsinket, men det skjedde ikke. – Installatørene tok alle hensyn, og benyttet både hansker og munnbind, og unngikk flest mulige kontaktflater. – Jeg har kun hørt om én familie av alle boenhetene, som ikke ønsket å være hjemme under installasjonen på grunn av smittehensyn, forteller han.

En service i Michelin-klassen

Heyerdahl vil også gjerne gi kundesenteret hos HomeNet kudos. – De har hatt et stort engasjement og hjulpet til så fort det har oppstått noe, sier han, og han er i det hele tatt rimelig entusiastisk selv også. De små humpene som oppsto i veien underveis, ble gjensidig flatet ut ved hjelp av god kommunikasjon og samarbeid.

Det eneste Heyerdahl og HAL savnet underveis i prosessen, var en egen informasjonsside på nett fra HomeNet. – Om alle beboere selv kunne hentet kontinuerlig oppdatert informasjon om prosessen, hadde det tatt litt brodden fra meg. – Jeg har trivdes med oppgaven og også lært mye selv, som jeg kan ta med tilbake i min jobb, sier Heyerdahl. Og legger til: – Men det er jo sjelden man hører noen klage på at de har fått for mye informasjon. Selv om det meste har vært upåklagelig i denne relasjonen, avslutter han. Han som i bunn og grunn har tatt en for laget; på veien til internett og tv -med full fart og full frihet – for alle.